магазин за климатици


Колко харчи климатикът през зимата?

Този въпрос вълнува всички притежатели на климатици зимно време. Има различни фактори, които определят разхода на електричество. Производителите на климатична техника дават среден разход на машините при експлоатация в нормални условия. Когато климатикът е основния източник на отопление в един дом от съществено значение е той да работи при ниски минусови температури: до -15°С, -20°С. Изхождайки от този факт за отопление се препоръчват хиперинверторните и инверторните климатици. Те запазват своя капацитет на работа при ниски температури. Конвенционалните климатици са по-подходящи за охлаждане, отколкото за отопление. Работният им диапазон при зимни условия, даден от производителя е доста малък и моделите не могат да работят качествено при минусови температури, външните тела замръзват, ефективността им спада до 0. През зимата компресорите на конвенционалните климатици работят с една и съща мощност през времето, в което са включени и увеличават многократно консумацията на ток.


Най-икономичните модели климатици са хиперинверторите. При тях коефициентите на трансформация на енергия са най-високи- COP и EER. Отдаваната енергия е около 5 пъти по-голяма от консумираната, откъдето произлиза голямата икономия на ел енергия. Средният разход на един хиперинверторен климатик в режим на отопление е под 0,99kW. През зимата средният месечен разход на този тип климатици за помещение с площ около 25кв.м. при стандартни условия е около 35лв. Това е най-ниската цена за отопление на ток, която може да се заплати за подобно помещение. Хиперинверторните климатици са много висок клас машини, които могат да работят при ниски минусови температури и реализират големи икономии на електроенергия. Първоначалната инвестиция при хиперинверторите е по-висока, но тя се изплаща във времето.


Инверторните климатици са най-масовите модели използвани за отопление. Те работят без проблеми при външна температура на въздуха до -15°С. Тези климатици консумират среден разход на електроенергия около 1kW и отдават 4 пъти по-голямо количество енергия. Инверторните климатици са много икономични отоплителни уреди и могат да бъдат сравнявани единствено с хиперинверторните по реализирана икономия на електричество. Инверторите поддържат зададената температура по всяко време на денонощието, осигурявайки максимален комфорт в помещението.


Важно е да се отбележи, че през зимния отоплителен сезон климатиците не трябва да бъдат изключвани, за да бъдат по-ефективни и по-икономични.