магазин за климатици


Профилактика на климатик

За да работи климатикът максимално ефективно през зимата е препоръчително да се извършва ежегодна профилактика. Тя гарантира добрата работа на климатика през цялата година. Много е важно профилактиката да се поверява на правоспособни техници, които да могат да направят цялостна оценка на състоянието на климатика. Качествено извършената профилактика включва обстойно почистване на филтрите на уреда и дезинфекциране със специални спрейове за унищожаване на натрупалите се микроорганизми по тях. От първостепенно значение е филтрите на климатика да бъдат добре почистени, защото замърсеното им състояние може да има много негативни последици за работата на климатика. Натрупаните по филтрите отпадъци могат лесно да се прехвърлят върху топлообменника , затруднявайки неговата работа. Ефективността на топлообменника рязко намалява, което води до многократно увеличаване на консумираното електричество. Замърсяването на топлообменника е сериозен проблем, който може да доведе до претоварване и в последствие изгаряне на компресора. Ежегодната профилактика, извършена от квалифицирани техници, включва пълно почистване на филтрите на климатика, топлообменника, турбината и останалите му компоненти. Така се удължава животът на климатика и се гарантира отличната му работа през следващите 12 месеца. Чрез профилактиката лесно се установяват повредите още в ранен стадий и се отстраняват преди да застрашат функционирането на климатика за в бъдеще.