магазин за климатици


Дъщерно дружество на Daikin

Daikin Industries(Osaka, Japan) обяви създаването на свое дъщерно дружество Daikin Air-conditioning (Suzhou,China), което има за цел производство на битови и търговски климатици. Производството е планирано да започне през месец Април 2012 година, като заложената инвестиция е в размер на 15 милиарда Йени(около 146 милиона Евро). Очаква се продукцията да достигне нива от 1.5 милиона единици на година, с което заводът в Суджоу да се превърне в най-голямата производствена база на Daikin. В този завод е внедрена производствена система, която е напълно конкурентна на останалите предприятие в огромния индустриален парк в град Суджоу. Изградена е високо ефективна производствена линия, която има за цел да сведе до минимум транспортните загуби, като се обхваща процеса от оптимизирането на потока от материали до изпращането на готовите продукти. Оттук нататък Daikin ще работи за укрепване и засилване на производството в Китай и за осигуряване на стабилни доставки на продукти, необходими за бъдещото разрастване на китайския пазар.